Algemene voorwaarden - The Yoga Tree

Bij de betaling van het cursusgeld ga je akkoord met de algemene voorwaarden van The Yoga Tree (hierna: TYT):

 • Betaling: de lessen en cursussen dienen vooraf betaald te worden. Lessenreeksen bij voorkeur via de bank, losse lessen contant.
 • Risico: het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. TYT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal, die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de yogastudio.
 • Lesrooster en annulering van lessen: de meest actuele lesplanning staat op de website. Wijzigingen worden daar tijdig bekend gemaakt. TYT behoudt zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Deze lessen kunnen worden ingehaald. Wanneer er langere tijd geen les kan worden gegeven vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden zal de lessenserie worden verlengd met het aantal weken dat er geen les is.
 • Restitutie: restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. De strippenkaart is in overleg wel overdraagbaar, bijvoorbeeld bij ziekte of verhuizing. Mocht je dit risico niet willen nemen, dan zijn de losse lessen de beste optie.
 • Voor aanvang ben je verplicht om belangrijke lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docent, zodat zij hiermee rekening kan houden of eventuele alternatieven kan aandragen.
 • Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw welzijn, dus werk binnen je eigen grenzen en raadpleeg, wanneer je onder behandeling bent, je arts of therapeut over wat je wel/niet mag doen.
 • De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel tijdens of na de les.
 • De docent kan op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de student de toegang tot de les/workshop weigeren. Ook andere factoren als gebruik van alcohol voor de les/workshop of slechte hygiëne kunnen een reden zijn om niet deel te mogen nemen aan een les/workshop.
 • Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig telefonisch, per sms of per mail wordt doorgegeven.
 • Gemiste lessen kunnen doorgaans en altijd in overleg dezelfde of de volgende week worden ingehaald.
 • In de zomervakantie komt er een aangepast rooster. Hiervoor kun je je in juni inschrijven.