Algemene voorwaarden - The Yoga Tree

Met de betaling van het cursusgeld ga je akkoord met de algemene voorwaarden van The Yoga Tree (hierna: TYT):

 • Betaling: de lessen en cursussen dienen vooraf betaald te worden. De betaling gaat via PaynPlan, met behulp van Ideal en eventueel automatische incasso.
 • Restitutie: wanneer je vanwege omstandigheden de cursus (tijdelijk) moet staken, vindt er geen lesgeldrestitutie plaats. Mocht je dit risico niet willen nemen, dan zijn de losse lessen de beste optie.
 • Wanneer je later dan 14 dagen voor de start van een lessenreeks afzegt, dan is het gehele lesgeldbedrag voor de lessenreeks verschuldigd.
 • Risico: het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. TYT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal, die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de yogastudio.
 • Voor aanvang ben je verplicht om belangrijke lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docent, zodat zij hiermee rekening kan houden of eventuele alternatieven kan aandragen.
 • Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw welzijn, dus werk binnen je eigen grenzen en raadpleeg, wanneer je onder behandeling bent, je arts of therapeut over wat je wel/niet mag doen.
 • De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel tijdens of na de les.
 • De docent kan op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de student de toegang tot de les/workshop weigeren. Ook andere factoren als gebruik van alcohol voor de les/workshop of slechte hygiëne kunnen een reden zijn om niet deel te mogen nemen aan een les/workshop.
 • Lesrooster en annulering van lessen: de meest actuele lesplanning staat op de website. Wijzigingen worden daar tijdig bekend gemaakt. TYT behoudt zich het recht voor om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten vervallen. Deze lessen kunnen worden ingehaald. Wanneer er langere tijd geen les kan worden gegeven vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden zal de lessenserie worden verlengd met het aantal weken dat er geen les is.
 • Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld dat dit tijdig telefonisch, per sms, app of per mail wordt doorgegeven.
 • Gemiste lessen kunnen doorgaans en altijd in overleg dezelfde of de volgende week worden ingehaald.
 • De les begint op tijd. Zorg dat je uiterlijk 5 minuten voor de start van de les aanwezig bent. Wanneer de buitendeur gesloten is, is toegang tot de les niet meer mogelijk.
 • Tijdens schoolvakanties is er geen les. Mogelijke losse lessen worden op de website vermeld.